© 2024 Open Travel, s.r.o.
Realizace mojepaleta.cz

Voda

Demo-paleta Maják
Výstava věnovaná vodě, proměnlivému, materializujícímu a fascinujícímu živlu v jeho nejrozmanitějších podobách.
Vstup na výstavu zdarma | Otevřeno denně 11.00 – 19.00 hod. | Galerie Norman V uliče 30, 110 00 Světákov

Filosof a spisovatel Gaston Bachelard (1884–1962) ve své studii vydané pod titulem Voda a sny v Paříži roku 1942 rozvíjí představu vody jako živlu, disponujícího materializující obrazností. V substanci vody rozpoznává určitý druh niternosti, velmi odlišné od niternosti, jakou sugeruje „hloubka“ ohně nebo kamene. Tato proměnlivá a materializující substance je v ohnisku zájmu hlavního výstavního projektu VODA Galerie Benedikta Rejta v roce 2022. Výstavu bude postupně prosakovat do všech pater galerie na rozloze 1500 m2, prvně se díla objeví i na vstupním roštu. Největší výstavní projekt roku 2022 má tři části. Na Světový den vody 22.3. otevřeme první část expozice OBRAZY, PLASTIKY, PROJEKCE. Klasický rozměr tematické výstavy rozšíříme v květnu o site specific instalaci AQUARIUM Vladimíra Buriana a v červnu mezioborovým směrem do oblasti vědy v LABORATORIU Diany Siswartonové.

Galerie Benedikta Rejta se v rámci svého současného zaměření upírá směrem ke krajině, k land artu, a navazuje spolupráci také s vysokoškolskými ateliéry, které mají podobný fokus. K venkovním instalacím byl přizván Ateliér přírodních materiálů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, vedený Robertem Vlasákem a Janem Krtičkou. Instalace budou vznikat během výstavy. Pro panelovou výstavu krajinářských projektů, zaměřených na vodu v krajině, je přizván Ateliér Salzmann / Bečvářová Ústavu krajinářské architektury FA ČVUT.

Ukázka vystavených děl

Čtyři živly, vodu, vzduch, oheň a zemi, nalezneme jako věčné prvky prazákladu světa již u předsokratovských filosofů. Voda je činným prapočátkem, potravou světa, ale i možnou příčinou jeho zániku. Noříme se do vody, abychom se očistili, obrodili a vzkřísili. Přicházíme k jezerům, řekám i mořím, pohrouženi odpoutáváme se alespoň na chvíli od rozmanitých fixací, odkládáme svoji tíhu, necháváme se přijímat. Sami jsme voda. /Lucie Šiklová/

Fotogalerie z výstavy