© 2024 Open Travel, s.r.o.
Realizace mojepaleta.cz

Portréty

Portréty v průběhu staletí
Výstava představí více než 100 portrétů - zejména malířských a fotografických - a nastíní, jak se forma portrétu měnila v průběhu staletí. V minulých staletích býval portrét býval záležitostí reprezentativní, mnohdy se jednalo o jeden z výrazů postavení rodu či rodiny ve společnosti. Nebo mohl mít intimnější povahu, tedy byl vytvářen pro soukromé účely zadavatele. Až od 20. století se styl i forma rozvolňují.

Snaha věrně vypodobnit člověka je lidem vlastní již od pravěku. Forma se pak v dobách Egypta a antiky stala jedním z nejdůležitějších výtvarných žánrů. Tuto pozici si uchovává dodnes. Symbolika skrytá v portrétu je úzce spjata s náboženstvím, lidstvím, krásou, smyslností, zaznamenává prchavost okamžiku. V průběhu staletí se měnila nejen obsahová náplň, ale i forma s množstvím materiálů a technik. Výstava Portréty představuje letmý průřez staletími a reprezentuje tvorbu nejvýznamnějších českých portrétních malířů a sochařů od klasicismu po současnou tvorbu.

Nejranější tvorba českých malířů zahrnuje zejména portréty vynikajícího klasicistního umělce Antonína Machka. Na výstavě je možné si udělat představu, jak se proměňovalo pojetí portrétu v průběhu uplynulých dvou století u nás. Návštěvníci si mohou prohlédnout díla našich nejvýznamnějších umělců, například Josefa Mánesa, Václava Brožíka, Alfonse Muchy, Františka Kupky, Bohumila Kubišty, Jana Zrzavého, Václava Špály a řady dalších. Různorodost jednotlivých portrétů přiblíží návštěvníkům, jak zajímavá, expresivní a poutavá forma portrétu může být. Výstava je pořádána ve spolupráci galerie, Spolku pro záchranu výtvarných sbírek a Spolku výtvarných umělců. Koná se pod záštitou primátora města, pana Jaroslava Brzobohatého. K výstavě vychází tištěný katalog, který si můžete objednat na pokladně naší galerie.

Ukázka vystavených děl

Výstava představí více než 100 portrétů - zejména malířských a fotografických - a nastíní, jak se forma portrétu měnila v průběhu staletí. V minulých staletích býval portrét býval záležitostí reprezentativní, mnohdy se jednalo o jeden z výrazů postavení rodu či rodiny ve společnosti. Nebo mohl mít intimnější povahu, tedy byl vytvářen pro soukromé účely zadavatele. Až od 20. století se styl i forma rozvolňují.

Na výstavě najdete i světoznámý autoportrét Bohumila Kubišty. Na výstavě se objeví díla vrcholného klasicismu, tedy od vynikajícího malíře Josefa Mánesa, a některých jeho žáků a následovníků, jako byli Josef Brožík, Vojtěch Hynais, František Ženíšek a další.

Fotografie z instalace výstavy

Fotogalerie z výstavy